Eerbeekse Enk

Nieuwe ontmoetingsplek voor de hele wijk
De afgelopen jaren is de Eerbeekse Enk veel veranderd. Na jaren voorbereiding, heeft in de wijk grootschalige sloop-nieuwbouw plaatsgevonden. 28 nieuwe woningen werden aan bestaande en nieuwe huurders overgedragen. Als kers op de taart en als een cadeau aan de wijk, mag nu in het hart van de wijk een nieuwe ontmoetingsplek komen. Een plek voor en door de wijk en voor alle leeftijden. Dit ontwikkelen we samen met Arlin Wernicke, consulent Leefbaarheid & Participatie bij Veluwonen en initiator van deze nieuwe ontmoetingsplek. Samen met buurtbewoners, bewonersbelangvereniging, de dorpsraad, de imkervereniging, het IVN en studenten van Hogeschool Saxion, gaan we deze plek ontwerpen en inrichten.

Waar richten we ons op?
Omdat de buurt centraal staat, richten we ons voornamelijk op de factoren ‘buurt/ omgeving’ en ‘activiteit’. In het proces proberen we zoveel mogelijk lokale partijen te betrekken om draagvlak en eigenaarschap te creëren. Dit doen we vanaf het eerste moment, door middel van overleggen en workshopsessies. Daarnaast halen we kennis en kunde zoveel mogelijk uit de directe omgeving. Het ontwerp is, in afstemming met alle directe omwonenden, door hovenier en buurman Frank gemaakt. De naam van de ontmoetingsplek is bedacht door een leerling van Basischool de Enk en in samenwerking met de lokale Imkervereniging en het IVN is beplanting ten behoeve van de biodiversiteit uitgezocht.

Het resultaat
De nieuwe ontmoetingsplek is in april 2021 klaar. Het is dan volledig in handen van een eigen bestuur, dat in november 2020 is opgericht en bestaat uit omwonenden. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. De leden hebben in het gehele proces meegeholpen en nemen stap voor stap de leiding over. Als ‘frisse start’ krijgen zij een budget voor tien jaar onderhoud, dat is berekend door middel van een meerjaren-onderhoudsplan. Dit in combinatie met een hoge mate van betrokkenheid en eigenaarschap zorgt voor een, op alle mogelijke manieren, duurzaam project.

  Opdrachtgever: Veluwonen

  Locatie: Eerbeek

  Social: –